Ο Waka Sensei στη Πανιαπωνική Συνάντηση Άσκησης Αϊκίντο Παίδων, 2012 | Waka Sensei at All-Japan Children's Aikido Training Meet 2012

Waka Sensei σημαίνει «Νεαρός Διδάσκαλος».


Waka Sensei means the “Young Master”.

Hiroshi Ikeda Shihan: Η Βάση | The Foundation

Ο Hiroshi Ikeda Σίχαν μιλά για το πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδευόμαστε με πολλούς διαφορετικούς παρτενέρ για να αναπτύξουμε σωστή στάση, που υποστηρίζει, και υποστηρίζεται από, τη φυσική δομή.Hiroshi Ikeda Shihan discusses how important it is to train with many different partners in order to develop a proper attitude, which supports, and is supported by, the physical structure.