Aikido Doshu Moriteru Ueshiba Demonstration - Aikikai Kagamibiraki 2017


Moriteru Ueshiba Doshu's demonstration for the Kagamibiraki 2017 held at the Aikikai Hombu Dojo.


Popular Posts